SGST
Postbus 4040
3006 AA ROTTERDAM
info@sgst.nl
K.v.K. 24479463


In de middag van 30 juni jl. heeft de (ex)deelnemer Sahin Baba BV/QK reizen financieel onvermogen bij SGST aangemeld. Inmiddels is bij de afwikkeling daarvan gebleken dat de schade een zodanige omvang heeft dat de financiële middelen van SGST ontoereikend zijn om haar verplichtingen jegens de gedupeerde consumenten van Sahin Baba volledig na te komen.

SGST is daarom helaas gedwongen faillissement aan te vragen en zal dit op de kortst mogelijke termijn doen. Omdat SGR zich bij gelegenheid van de oprichting van SGST jegens de consumenten heeft verplicht om in deze situatie de verplichtingen van SGST, voortvloeiend uit de garantie, te zullen nakomen voor zover SGST daartoe niet in staat is, zullen de consumenten van Sahin Baba door haar financieel onvermogen niet worden geschaad.

Helaas kan SGST de garantie van de consumenten die bij de overige deelnemers aan SGST boeken dan wel hebben geboekt niet (langer) nakomen. Om die reden kan met onmiddellijke ingang feitelijk ook niet meer met SGST-garantie worden geboekt. 

Het bestuur merkt nog op dat de gang van zaken die heeft geleid tot het financieel onvermogen van Sahin Baba aanleiding vormt om bij het OM aangifte te doen van mogelijke strafbare feiten gepleegd door de bestuurder van deze onderneming. 

Het bestuur van SGST betreurt het bijzonder dat op deze wijze een eind moet komen aan de garantieverlening door SGST. 

Bestuur SGST.
10 juli 2015

Op 13 juli 2015 is het faillissement van SGST uitgesproken. Tot curator is benoemd:

De heer mr. M.W.M. Souren
HSK Advocaten
Zoetermeer
W:
www.hslaw.nl

E: info@hslaw.nl
T: +31 (0)79-3420250
F: +31 (0)79-3410519

  

Voor vragen over de afwikkeling van schadeclaims inzake Qkreizen verzoeken wij u een mail te sturen aan info@sgst.nl.

Voor overige vragen over SGST verwijzen wij u naar de curator (info@hslaw.nl).


30-6-2015
Sahin Baba BV / Qkreizen: financieel onvermogen
Op 30 juni 2015 heeft Sahin Baba BV financieel onvermogen bij SGST aangemeld.Sahin Baba BV handelt onder de naam Qkreizen.Nog niet aangevangen reizen ...
Lees meer »

18-5-2015
Jaarverslag 2014
Het  jaarverslag 2014 van SGST kunt u per e-mail opvragen (info@sgst.nl). 
Lees meer »


Archief »
Persberichten »