SGST
Postbus 4040
3006 AA ROTTERDAM
info@sgst.nl
K.v.K. 24479463


Deelnemer worden

Wilt u met uw reisorganisatie deelnemer worden? Lees dan eerst de onderstaande informatie, onze Statuten, het Deelnemersreglement en de Uitvoeringsregeling aanvraag deelnemerschap goed door.

De belangrijkste informatie voor u als mogelijke nieuwe deelnemer vindt u in artikel 12 van de Statuten, in de artikelen 1 tot en met 5 van het Deelnemersreglement en in de Uitvoeringsregeling Aanvraag deelnemerschap. Het aanvragen van het deelnemerschap is alleen zinvol wanneer uw onderneming volledig aan deze reglementaire voorwaarden voldoet.

Wanneer u het deelnemerschap wilt aanvragen, maakt u dan de aanvraagkosten van € 575,00 over op Rabobankrekening 17 00 85 856, onder vermelding van de naam van uw onderneming en de omschrijving ‘aanvraagkosten’.

IBAN/SEPA: NL60RABO0170085856

BIC: RABONL2U

Hierna kunt u de aanvraag doen door het volledig ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde bijlagen, op te sturen naar SGST. Welke bijlagen u moet meesturen vindt u op pagina 5/5 van het aanvraagformulier.

Na ontvangst van de aanvraagkosten en uw volledige aanvraagdossier beoordelen wij of uw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet. Ook brengen wij u dan op de hoogte van de nadere toelatingsvoorwaarden, waaronder de hoogte van de benodigde bankgarantie.

Wanneer u aan alle voorwaarden hebt voldaan wordt u ingeschreven als deelnemer.

U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

SGST kent voor de deelnemersbijdrage twee tarieven.

Tarief 1 is € 284,00 per kalenderjaar en tarief 2 is € 1.422,00 per kalenderjaar.

Tarief 1 geldt voor deelnemers met een omzet op eigen naam1 die lager is dan
€ 150.000,00.

De overige deelnemers vallen in tarief 2.

1 Omzet op eigen naam betreft direct of via reisagenten op eigen naam aan consumenten verkochte producten, inclusief autoreizen en chartertickets.

Per filiaal wordt van de deelnemer een extra bijdrage gevraagd van € 28,00, ongeacht de tarief inschaling.